Leeftijd: 
7 - 10
10 - 12
Eindtermen: 
5. Creatief vormgeven
6. Zoeken, verwerken, bewaren
ZILL: 
MEva1
Leerdomeinen: 
9. Muzische vorming
Labels: 
Foto
Body: 

Halloween… hallowie?

 

VOORBEELD

 

Klik HIER

 

OMSCHRIJVING

 

Je hebt geen ingewikkelde en dure programma's nodig zoals Photoshop om een eigen foto op een leuke manier te bewerken.  Met Picnik hoef je zelfs niets op jouw computer te installeren.  Alles gebeurt in de cloud of via het internet.  In dit ICdeeTje toon ik hoe je jezelf kan bewerken zodat je geschikt bent voor elk Halloweenfeest.

 

DOELGROEP

 

1ste graad / groep 3 4

2de graad / groep 5 6

3de graad/ groep 7 8

 

LEERGEBIEDEN

 

Lager onderwijs

Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven

Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren

Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes

Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing

Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte

Wiskunde: getallen - meten - ruimte

Leren leren

Sociale vaardigheden

 

EINDTERMEN ICT

 

1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.

2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.

3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.

7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.

8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

 

DOELSTELLINGEN

 • Kennis maken met de mogelijkheden van fotobewerking
 • Een eigen foto bewerken volgens een bepaald thema
 • De bewerkte foto opslaan op de eigen computer en mailen naar het eigen mailadres als bijlage.

DUUR

 

1 lestijd

 

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT

Voor dit ICdeeTje is weinig voorkennis vereist.

 

LESPLAN

 1. Zoek een foto van een bekende op het internet en sla die op op jouw bureaublad.  Het is nog leuker als je een foto van jezelf kunt gebruiken.  
 2. Open de website www.picmonkey.com
 3. Klik links boven op PicMonkey
 4. Klik op de knop Edit a photo
 5. Klik op het pijltje naast Open boven de pagina.
 6. Klik op MyComputer
 7. Geef de plaats in waar je foto staat. Deze staat bv op jullie bureaublad.
 8. Klik op het hartje links van de pagina
 9. Kies als voor op Vampires
 10. Als er een kroontje staat bij een effect, dan is dat betalend.
 11. Voeg enkele effecten toe.
 12. Als je klaar bent, klik je op Save.
 13. Je kan jouw afbeelding opslaan door te klikken op Save to my computer

 

EVALUATIE

 • Verzamel de resultaten en post ze in een fotoalbum op de website van school.
 • Het stappenplan kan ook gegeven worden als een oefening begrijpend lezen.  Wie nog meer informatie nodig heeft, kan de video bekijken.

 

WWW

http://www.picmonkey.com

 

Screencast

 

 

Pagina's